kavacak: (Default)
Мав сьогодні кумедну пригоду. Їздив у райцентр на закупки, ну і підвіз якусь бабульку, стояла бідна ніхто її не брав. Шукала вона Нову Пошту, а це в протилежному кінці міста, просила підвезти хоч у центр. Всю дорогу жалілась на життя і сварила западенців, що майдан влаштували й всіляко на них наїзжала. Я довіз її до самої Нової Пошти, вона аж розплакалась від почуттів, каже, а як вас звати. Орест, - кажу. А то звідки таке ім'я дивне. Западенське, Львівський я. Треба було бачити її обличчя)))
В мене кісточки авокадо пустили корені, це я в перше пробую таке пропростити.
___________________________________________________________________________
Имел сегодня смешное приключение . Ездил в райцентр на закупки, ну и подвозил какую-то бабушку, стояла бедная никто ее не брал. Искала она Новую Почту(курьерская доставка по стране), а это в противоположном конце города, просила подвезти хоть в центр. Всю дорогу жаловалась на жизнь и ругала западенцев (из западной Украины), что майдан устроили и всячески на них наезжала. Я довез ее до самой Новой Почты, она даже расплакалась от чувств, говорит, а как вас зовут. Орест, - говорю. А то откуда такое имя странное. Западенское, Львовский я. Надо было видеть ее лицо)))
У меня косточки авокадо пустили корни, это я в первый пробую такое прорастить.

IMG_3862

Read more... )
kavacak: (Default)
Так незвично гуляти з котами)))
Ніколи навіть не уявляв собі, що коти люблять гуляти з людиною. Вже не вперше, як іду з двору, то вони за мною слідом чимчикують, а сьогодні до цієї компанії, ще й рудий приблуда долучився. І ось іду я з Бертою у ліс шукали лисицю. а слідом три коти. Далеко правда не зайшли, сніг глибокий, але чекали мене на узліссі доки ми не повернулись.
А як йдемо по дорозі, то йдуть слідом постійно. Як ходжу по садку обдивляючись дерева, то теж за мною вервицею. Не звично, ніколи не думав. що в котах є така опція.

В нас температура тримається в межах - 5, снігу майже по коліна в лісі. Дуже цікаво дивитись на все що відкриває очам зима. Всі яри і пагорби, тепер проглядаються, а сніг показує наскільки багато тут звірини. Під самим домом, метрів за 50, вже просто стежки протоптані лисицями, і зайцями. Треба освіжити в пам'яті вигляд слідів інших мешканців лісу, щоб розрізняти. бо в нас і Єноти тут є і Єнотовидні собаки і борсуки і мало не весь рід куньїх.

Краса зимового лісу просто неймовірна, але вирішив повернутись, бо сліди кабанів нагадали мені, що я навіть ломаки в руках не маю, а Берта перша втече, якщо зустрінемо когось не привітного.

Трохи колов дрова, трохи бо їх мало, і знову радів, що купив новий колун, затрати виправдані. Пеньки з шовковиці, він розколов на раз-два, чого я не міг зробити ні його попередником ні сокирою. В деревині не застрягає особливо і витягається легко.
__________________________________________________________________________________

Так необычно гулять с котами)))
Никогда даже не представлял себе, что коты любят гулять с человеком. Уже не первый раз, как иду со двора, то они за мной вслед шагают, а сегодня к этой компании, еще и рыжий приблуда присоединился. И вот иду я с Бертой в лес искали лису, а вслед три кота. Далеко правда не зашли, снег глубокий, но ждали меня на опушке пока мы не вернулись.
А как идем по дороге, то идут вслед постоянно. Как хожу по саду обозревая дерева, то тоже за мной хвостом. Не привычно, никогда не думал что в котах есть такая опция.
У нас температура держится в пределах - 5, снега почти по колено в лесу. Очень интересно смотреть на все что открывает глазам зима. Все овраги и холмы, теперь просматриваются, а снег показывает насколько много здесь зверя. Под самым домом, метрах в 50, уже просто тропы протоптанные лисами, и зайцами. Надо освежить в памяти вид следов других обитателей леса, чтобы различать, потому что у нас и Еноты здесь и Енотовидные собаки и барсуки и почти весь род куньих.
Красота зимнего леса просто невероятная, но решил вернуться, потому следы кабанов напомнили мне, что у меня даже палки в руках нет, а Берта первая убежит, если встретим кого-то не приветливого.
Немного колол дрова, немного потому что их мало, и снова радовался, что купил новый колун, затраты оправданы. Пеньки из шелковицы, он расколол на раз -два, чего я не мог сделать ни его предшественником ни топором. В древесине не застревает особо и извлекается легко.
kavacak: (Default)
Спробую зробити двомовний пост, тому не судіть строго)))
Ніколи не думав, що хвилюватимусь за кота. Наша кішка Ельвіра Йосипівна, в неділю в вечері повіялась за нами через село в гості і по дорозі назад заблукала. Після першого дня відсутності я захвилювався і не зважаючи на снігопад, почав ходити і ( жах, як соромно) кицяти по селу.
Знайшла її Оксана, сьогодні по обіді, прибилась до сусідів через дві хати. От таке, метрів 50 до нашого дому, а вона на чужі харчі пішла.
Зараз нажерлась до стану круглості і миється на печі. А мені полегшало, що для мене дивно, бо я собачник)))

Прокатались сьогодні у Лохвицю. по льодовим дорогам, нічого так, в Києві така поїздка більш адреналінова. Є один вагомий плюс снігу, він позамітав усі ями на дорогах і можна їхати спокійно не крутячи постійно руль, хоч і стрьомно, бо узбіч тепер взагалі не видно.

Прийшов на Нову Пошту, фотоальбом. що ми робили для Енея. Тепер в нього проілюстрований і другий рік життя.

Загнала Оксана мене стригтись. Я тепер знову весь сексі і взяли з мене 35 гривень, за стрижку, миття, бальзам, масаж і чудову розмову, та й постригли неймовірно швидко.
_____________________________________________________________________________________________________________
Попробую сделать двуязычный пост , поэтому не судите строго , переводить будет гугл )) )
Никогда не думал , что буду волноваться за кота . Наша кошка Эльвира Иосифовна , в воскресенье вечером  увязалась за нами через село в гости и по пути заблудилась. После первого дня отсутствия я заволновался и несмотря на снегопад , начал ходить и ( ужас , как стыдно ) кицяты по селу.
Нашла ее Оксана , сегодня после обеда , прибилась к соседям через два дома . Вот такое , метров 50 и наш дом , а она на чужие продукты пошла .
Сейчас нажралась до состояния круглости и моется на печи. А мне легче , что для меня странно , потому что я собачник ) ))
Прокатились сегодня в Лохвицу, по ледовым дорогам , ничего так , в Киеве такая поездка более адреналиновая . Есть один весомый плюс снега , он засыпал все ямы на дорогах и можно ехать спокойно не крутя постоянно руль , хоть и стремно , потому что обочин теперь вообще не видно.
Пришел на Новую Почту , фотоальбом. что мы делали для Энея. Теперь у него проиллюстрирован и второй год жизни.
Загнала Оксана меня стричься . Я теперь снова  сексе и взяли с меня 35 гривен , за стрижку , мытье , бальзам , массаж и замечательную беседу , и постригли невероятно быстро.
Read more... )

November 2014

S M T W T F S
       1
23 4 5 6 7 8
9 10111213 1415
16 17 1819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom
Page generated 23/9/17 09:19

Expand Cut Tags

No cut tags